Betingelser og vilkår for webstedet

Betingelser og vilkår for satellitbaserede bredbåndstjenester leveret af Satellite Solutions Worldwide Ltd

Denne aftale gælder for alle transaktioner med Europasat (en virksomhed, der drives under firmanavnet Satellite Solutions Worldwide Ltd.) uanset om du afgiver din bestilling direkte gennem vores eller andre godkendte tredjeparts websteder, telefonisk eller via post eller enhver anden metode, som vi godkender. Ved brugen af vores websted, og efterfølgende vores tjenesteydelser, indvilliger du hermed i og accepterer fuldt ud følgende betingelser og vilkår.

INDHOLD

 1. DEFINITION
 2. AFTALEN
 3. LEVERING AF TJENESTEYDELSER
 4. BRUG AF TJENESTEYDELSERNE
 5. UDSTYR
 6. INSTALLATION
 7. BETALING FOR UDSTYRET OG TJENESTEYDELSERNE
 8. FAIR USE-POLITIK (FUP)
 9. SUSPENSION ELLER AFBRYDELSE AF TJENESTEYDELSERNE
 10. OPSIGELSE AF AFTALEN
 11. RET TIL AT ANNULLERE
 12. OPLYSNINGER, ADGANGSKODER OG DATABESKYTTELSE
 13. INTELLEKTUELLE EJENDOMSRETTIGHEDER
 14. VEDLIGEHOLDELSESTJENESTEYDELSER
 15. ANSVAR
 16. GENERELT
 17. HENVISNINGSPROGRAM
 18. OVERDRAGELSE
 19. VARSLER OG KLAGER
 20. LINKS TIL TREDJEPARTS WEBSTEDER

1. DEFINITION

 1. I dette dokument har disse ord følgende betydninger:
 2. "Vi", "vi", "Vores", "vores", "Os" og "os" refererer til Europasat, som er en virksomhed, der drives under firmanavnet Satellite Solutions Worldwide Ltd (SSW) og er registreret i England (CVR nummer 6.759.661) med registreret hovedkontor på Satellite House, 108 Churchill Road, Bicester, OX26 4XD, Storbritannien. Vores momsregistreringsnummer er GB 944 5882 82. Vores OFT Forbrugerkreditlicensnummer er 653835/1.
 3. "Du", "du", "Din", "din", "Dig selv" og "dig selv" refererer til dig, kunden. Hver for sig kan både du og os omtales som en "Part" og sammen omtales vi som "Parterne"
 4. "Aftale" refererer til kontrakten mellem dig og os, herunder disse betingelser og vilkår og indholdet af enhver tilsvarende bestillingsformular eller registreringsformular;
 5. "Annulleringsfrist" er en skriftlig instruks fra dig, der anmoder os om at opsige denne aftale, og som vi modtog inden for 7 kalenderdage efter du enten modtog dit udstyr, din installation blev fuldført eller dine tjenesteydelser blev aktiveret. En sådan skriftlig instruks bør afgives i overensstemmelse med afsnit 11 (a)
 6. "Gebyr(er)" refererer til de beløb, du skal betale for tjenesteydelserne, der beregnes på grundlag af eventuelle takster, priser og andre gebyrer, der er fastsat p[ vores aktuelle, offentliggjorte prisliste eller som du på anden måde er blevet meddelt om eller er gjort tilgængelig for dig;
 7. Ved "Kompetent myndighed" forstås den Uafhængige tilsynsmyndighed og konkurrencestyrelsen for Storbritanniens Communications Industries ("Ofcom"), organisationens efterfølger eller andre regeringsafdelinger eller regulerende organer, herunder uden begrænsning nødhjælpstjenestener;
 8. "Kundeudstyr" betyder hardware eller apparater (som ikke er udstyr), der stilles til rådighed og som du bruger i forbindelse med brugen af tjenesteydelserne;
 9. "Betænkningstid", har den betydning, der er fastsat i klausul 11;
 10. "Nedgraderingsgebyr" er et engangsbeøb, som du skal betale hver gang du beder os om at flytte dit serviceniveau fra en højere til en lavere kvalitet, der er begrænset til én anmodning om måneden;
 11. "Udstyr" indbefatter, men er ikke begrænset til:
 12. Satellitmodtageren, parabolen og VSAT-modemet, og
 13. Eventuelle opgraderinger af disse, hvor en udstyrsopgradering er blevet leveret til dig, og
 14. De elementer af hardware og software, der på anden måde er omfattet i henhold til denne aftale, og
 15. Eventuelle andre dele, som vi stiller til rådighed for dig for at du kan bruge eller modtage nogen af tjenesteydelserne;
 16. "Forfaldsdato" er den dato, hvor et bestemt gebyr skal betales, som betyder, at vi har modtaget indløst betaling fra dig;
 17. "Netværkskvalitetspolitik" eller "NQP" betyder anvendelse og måling af dataforbrugsgrænseværdier, der gælder for hvert niveau af tjenesteydelser for at sikre en retfærdig og acceptabel brug af netværket.
 18. "Koncernselskab" betegner et moderselskab, holdingselskab, associeret selskab eller datterselskab af Satellite Solutions Worldwide Ltd og ethvert datterselskab af et sådant holdingselskab, der fra tid til anden kan oprettes;
 19. "Installatøren" er den person eller det team, som vi vælger til at installere og idriftsætte udstyret, hvis du vælger os til at installere dit udstyr;
 20. "IP-adresse" betegner normalt en dynamisk tildelt TCP / IP-adresse (Transmission Control Protocol / Internet Protocol), der midlertidigt tildeles af os for at tjenesteydelser kan stilles til rådighed for dig, medmindre at den tjeneste, du har købt, specifikt er forsynet med en eller flere statiske IP-adresser;
 21. "Ventetid" er den tid, det tager for et signal at passere til eller fra dit kundeudstyr til satellitleverandørens fysiske netværk.
 22. "Licens" betyder enhver licens eller tilladelse, der kræves ved lov og gives til os, så vi kan stille tjenesteydelserne til rådighed, af Ofcom eller enhver anden relevant licensorganisation i det land, hvor vi stiller tjenesteydelserne til rådighed for dig;
 23. "Minimumsperiode" har den betydning som er fastsat i afsnit 2;
 24. "Månedlige (eller periodiske) tjenestegebyrer" betyder de gebyrer, der er tilbagevendende eller ej, der faktureres før, under eller efter måneden eller perioden, hvor tjenesteydelserne blev leveret, eller de gældende gebyrer.
 25. "Bestilling" er den handling, hvor du anmoder om tjenesteydelser fra os enten via vores websted, telefonisk, personligt, skriftligt eller enhver anden metode, som vi accepterer;
 26. "Pakke" betegner kombinationen af t​jenesteydelser som du har valgt fra vores udvalg af tjenesteydelser;
 27. "Professionel installation" betyder levering, installation og demonstration af tjenesteydelserne og udstyret af vores installatører;
 28. "Offentliggjorte priser" betyder prisoplysninger, der offentliggøres af os fra tid til anden på vores websteder eller i anden dokumentation, som vi stiller til rådighed for dig, og som omfatter de priser og satser for tjenesteydelserne og udstyret, vi tilbyder, herunder brugsraten for tjenesteydelserne og eventuelle andre yderligere gebyrer;
 29. "Satellitbredbåndstjeneste" betyder den tjeneste, der giver dig adgang til internettet (og eventuelle accessoriske tjenesteydelser som f.eks. tv og telefon, samlet kaldet tjenesteydelserne) via satellit.
 30. "Satellitleverandør" betyder den organisation, der i sidste instans ejer eller kontrollerer satellitten, som vi bruger til at stille tjenesteydelserne til rådighed for dig, herunder eventuelle tilknyttede fysiske netværk, der bruges til at levere tjenesteydelserne;
 31. "Tjenesteydelse (r)", enhver tjenesteydelse, der er tilgængelig over internettet via de satellitbaserede bredbåndstjenester og andre tjenesteydelser, der bruges af dig og leveres af os, herunder tjenesteydelser du får adgang til ved hjælp af vores udstyr, omfatter, men ikke er begrænset til telefon-og VoIP-tjenesteydelser, tv-streaming-medier og trådløse tjenesteydelser;
 32. "Software" betyder al proprietær software leveret af os, der gør det muligt for dig at bruge tjenesteydelserne.
 33. "VSAT-udstyr" er specifikt satellitmodemet, LNB (TRIA eller transceiver) og andre associerede elektroniske komponenter men specifikt eksklusiv parabolen
 34. "Forskudsgebyrer" betyder engangsbetalingen, der opkræves som en integreret del af din bestilling, der dækker oprettelsen af ​​din konto, opsætningsgebyrer forbundet med tilslutning og kontooprettelse, levering af dit udstyr (enten via vores installatør eller gennem en tredjepart), installationsgebyrer, andre varer eller anden hardware, som du har valgt i din bestilling, første månedlige (eller periodiske) gebyrer og deposita og andre gebyrer, som vi har informeret dig om og du har accepteret gennem din bestilling.
 35. "Volumenbooster-option" betyder dit køb af ekstra datatildeling af os til dækning af en høj trafikvolumen.
 36. "Arbejdsdag" betyder alle andre dage end lørdage, søndage og helligdage i det land, hvor du bruger udstyret.

2. AFTALEN

 1. Formålet med denne aftale er at fastlægge de betingelser og vilkår, som vi leverer tjenesteydelserne og udstyret til dig under.
 2. Denne aftale udgør en juridisk gyldig og bindende forpligtelse for hver part og ved bestilling af udstyret og tjenesteydelserne, bekræfter du, at du er bemyndiget til at indgå denne aftale.
 3. Denne aftale begynder på det tidspunkt, du bekræfter til os via telefon, online eller skriftligt, at du ønsker at bestille tjenesteydelser og / eller udstyr fra os. Ved afgivelsen af din bestilling indvilliger du i at betale hele beløbet af det fastlagte forskudsgebyr på en måde, som vi accepterer, herunder debet-/ kreditkort, BACS eller en lignende direkte bank til bank overførsel.
 4. Vi forbeholder os retten til at foretage et kredittjek på dig og til at videregive oplysninger om din betalingshistorik til kreditoplysningsbureauer, som vi vælger til at udføre dette.
  Vi kan efter eget skøn afvise din bestilling af nogle eller alle af tjenesteydelserne uden ansvar eller forpligtelse til at give dig en årsag. Vi vil muligvis informere dig om en sådan afvisning inden for syv dage fra modtagelsen af din bestilling. En sådan afvisning vil omfatte en hurtig tilbagebetaling af eventuelle penge, som du har betalt i forbindelse med de afviste tjenesteydelser.
 5. I tilfælde, hvor vi har godkendt din anmodning om tjenesteydelser, vil vi forsøge at arrangere en tilslutning til satellitbredbåndstjenesten så snart det er praktisk muligt for os, idet der tages hensyn til vores eksisterende installationsforpligtelser og muligheder for at koordinere installationer på regional basis.
 6. Hvis du vælger at bede vores installatører om at udføre en komplet professionel installation, vil de foretage aktiveringen af ​​tjenesteydelserne, og den behørige tilslutning af din primære computer. Når vi har fastslået, at der er behørigt bevis for en tilslutning, skal du udfylde autorisationen og underskrive vores leveringscertifikat og accept-og udstyrsprogramformularerne mens vores installatør stadig er hos dig. I tilfælde af at du undlader at udfylde disse dokumenter, eller at vi ikke har modtaget dem af en eller anden grund, anses du for at have accepteret disse dokumenter som bilag til denne aftale og eventuel anden dokumentation, som vi har givet til dig i relation til tjenesteydelserne og for udstyret, når udstyret anvendes til at gøre brug af tjenesteydelserne, f.eks. når der første gang opnås adgang til internettet.
 7. Aftalens normale varighed vil enten være:
  1. 30 dage (en månedlig rullende kontrakt) efter en indledende periode på 30 dage, hvis du har købt en Europasat-hjemmeservice og købt udstyret direkte.
  2. 30 dage (en månedlig rullende kontrakt) efter en indledende periode på 30 dage, hvis du har valgt en Europasat-Pro service og købt udstyret direkte.
  3. En minimumsperiode på 24 måneder, når du bestiller tjenesteydelserne, og dit udstyr stilles til rådighed under Tooways kontraktudlejning eller Tooways kontraktudlejning med gratis opsætning.
  4. En minimumsperiode på 24 måneder, når du bestiller tjenesteydelserne, og dit udstyr stilles til rådighed under SES 'lej og ej'-programmet (RTO). SES bredbånds lej og ej-program (RTO) tilbyder kunden muligheden for at sprede betalingen af udstyret over 24 måneder. Hvis din konto ved slutningen af dine 24 månedlige indbetalinger er up to date, kan du beholde udstyret. Indtil alle 24 månedlige indbetalinger er foretaget, har EuropaSat ejendomsretten og adkomsten til udstyret.

  (Vi kan specificere en anden, individuelt tilpasset periode til kortfristet udlejning og komplekse opgaver, hvis begge parter indvilliger og det skriftligt accepteres af os på bestillingstidspunktet). Ved afslutningen af ​​den periode, vil du være berettiget til at opsige tjenesten med 30 dages skriftlig varsel til os (yderligere detaljer om opsigelsen af ​​tjenesten er fastsat i afsnit 10 - Opsigelse af aftalen).

 8. Du har ret til at annullere denne aftale på ethvert tidspunkt op til fjorten (14) dage efter dit udstyr er blevet leveret (dette omtales undertiden som en "afkølingsperiode") ved at underrette os skriftligt (din opsigelsesvarsel) inden for denne periode. Hvis du udnytter din fortrydelsesret inden for afkølingsperioden, forbliver du forpligtet til at betale eventuelle gebyrer, du har pådraget dig op til og inklusiv datoen for afbrydelsen såvel som omkostningerne i forbindelse med returnering af udstyret til os. Se afsnit 11 for yderligere oplysninger.
 9. Denne aftale kan efter eget skøn ellers kun opsiges inden for minimumsperioden. I tilfælde af at du ønsker, at vi skal afslutte tjenesterne inden minimumsperioden er udløbet, accepterer du, at vi kan debitere dig for alle relevante gebyrer, som du skulle have betalt for frem til udgangen af ​​minimumsperioden. Hvis du ønsker at opsige denne aftale efter minimumsperioden, kræver vi en måneds skriftligt varsel, og denne opsigelsesvarsel skal begynde ved udgangen af ​​den måned, hvori vi bekræfter modtagelsen af ​​din opsigelsesanmodning.

3. LEVERING AF TJENESTEYDELSER

 1. Vi stiller tjenesteydelserne og udstyret til rådighed og du anvender disse i henhold til vilkårene i denne aftale, som du accepterer ved en bekræftelse enten ved din bestilling af tjenesteydelserne, installationens afslutning eller brugen af tjenesteydelserne.
 2. Vi stiller tjenesteydelserne til rådighed fra den dato, vi aktiverer dem, og vil fortsat gøre det, medmindre denne aftale opsiges.
 3. Ved brug af tjenesteydelserne accepterer du, at vores tjenesteydelser anerkendes som værende "blot en kanal", da vi ikke har nogen indflydelse på oplysninger, der overføres via vores tjenesteydelser over internettet. Derfor erklærer, garanterer og indestår du for, at alle oplysninger, der stammede fra og blev overført og / eller dirigeret af dig og / på dine vegne over vores tjenesteydelser, er dit samlede ansvar.
 4. Alle forbruger bredbåndstjenester fra alle bredbåndsinternetudbydere (os inkluderet) gør brug af ægte båndbreddedeling med henblik på at tilvejebringe hurtigt bredbånd til slutbrugeren til en rimelig pris. Dette betyder, at den nøjagtige båndbredde og "hastighed ", som du får ved enhver bredbåndsforbindelse, vil variere afhængigt af, hvor mange brugere der er live på nettet på samme tid, samt den generelle travlhed på det offentlige internet.
 5. Selvom leveringen af tjenesteydelserne til dig udføres med rimelige færdigheder og omhu, er vi ude af stand til at garantere en fejlfri ydeevne. Vi garanterer ikke, at driften af ​​tjenesteydelserne vil være uafbrudte, rettidige, fejlfrie, eller sikre, eller at tjenesteydelserne vil opfylde nogen af ​​dine specifikke krav. Du anerkender, at vi ikke kan holdes ansvarlig for uforudsete afbrydelser, manglende tilgængelighed fra udfald eller forringelse af tjenesteydelserne, der opstår, og som er helt uden for vores kontrol.
 6. Tjenesten stilles til rådighed med bestemte forventninger til ydeevnen. For eksempel er målet for tjenestens end-til-end tilgængelighedsgrad 99,5 % målt over en rullende 12-måneders periode for hver spot-beam (også kaldet "årlig tilgængelighedsgrad"). Flere detaljer om vores aktuelle tekniske tjenesteniveauer fås på vores websted. Den årlige tilgængelighedsgrad ekskluderer afbrydelser af eller forringelser i tjenesteydelser, der direkte eller indirekte stammer fra atmosfæriske eller ekstra-atmosfæriske forstyrrelser (solstorme eller solpletter, meteoritter, midlertidige ugunstige vejrforhold osv.), forebyggende vedligeholdelsesaktiviteter udført efter, at vi har informeret dig om afbrydelsen, driftsstop forårsaget af systemets hardware- og software-opgraderinger, efter vi har koordineret disse med dig og / eller udfald fra jordstationer (på nogle få minutter om dagen over en periode på op til fem dage maksimum, almindeligvis i marts og oktober). Vi vil bestræbe os på at give dig fem (5) dages varsel om sådanne planlagte driftsforstyrrelser, hvor praktisk muligt, og vi vil også lægge sådanne oplysninger på vores websted.
 7. Hvis der opstår en fejl, bør du underrette os ved førstkommende lejlighed. Hvis du ikke kan få adgang til tjenesteydelserne, er du fortsat forpligtet til at betale alle gebyrer, som ellers ville være gældende.
 8. Vi har ret til at ændre eller suspendere tjenesteydelserne, hvor vi med rimelighed kan fastslå, at enhver teknisk ændring af netværket eller ændring af vores handels-, drifts- eller virksomhedspraksisser eller -politik er nødvendig for at opretholde eller forbedre tjenesteydelserne, som vi leverer til dig, herunder, men ikke begrænset til:
  1. ændring af koden eller tekniske specifikationer for tjenesteydelserne af driftsmæssige årsager, herunder kvaliteten af ​​tjenesten;
  2. afbrydelse eller suspendering af tjenesteydelserne på grund af en nødsituation på grund af reparation, vedligeholdelse, forbedring eller af andre driftsmæssige årsager;
  3. give instrukser til dig, som vi mener er nødvendige for sundhed og sikkerhed eller for kvaliteten af ​​tjenesteydelserne, vi leverede til dig eller til andre forbrugere;
  4. hvor der er en ændring af eller tilføjelse til en lovgivning eller bestemmelse, der gælder for vores handels-, drifts- eller virksomhedspraksisser eller -politik, eller den uafhængige tilsynsmyndighed og konkurrencemyndighed for Communications Industries (Ofcom) i Storbritannien eller en anden kompetent myndighed fremsætter et pålæg eller en ordre, hvor tekniske ændringer eller ændringer i vores handels-, drifts- eller virksomhedspraksisser eller -politik anbefales eller kræves;
  5. hvor det efter vores rimelige mening ellers er nødvendigt eller ønskeligt at gøre det.
 9. Hvor det er praktisk muligt kontakter vi dig forud for indførelsen af ændringerne. Vi offentliggør også oplysninger om eventuelle ændringer (herunder de relevante datoer) via vores websted, så snart det er praktisk muligt, før ændringerne indføres.
 10. Vi er ikke ansvarlige, hvis du ikke kan få adgang til tjenesteydelserne som følge af det faktum, at dit apparat eller udstyr er ukompatibelt med de leverede tjenesteydelser eller ikke er i overensstemmelse med de minimumsspecifikationer, vi specificerede. Det er dit ansvar at sikre, at dit udstyr er vedligeholdt og i brugbar stand i overensstemmelse med disse minimumsspecifikationer. Vi kan ikke holdes ansvarlig for en eventuel eksisterende defekt på eller ukompatibilitet med din computers hardware eller software. Vi vil muligvis fra tid til anden ændre minimumspecifikationerne, der kræves for at få adgang til tjenesteydelserne. Alle sådanne meddelelser vil blive offentliggjort på vores websted
 11. For at få den bedste ydelse fra dit udstyr og tjenesteydelser, anbefaler vi følgende minimumsspecifikationskrav:
  Windows 2000 eller højere (herunder Windows XP, Vista og Windows 7) eller Mac OS 10.X eller højere.
  Netværkskapacitet (10/100 Ethernet formonteret).
 12. Hvis du ændrer adressen, hvor du har brug for tjenesteydelserne, vil vi bestræbe os på men ikke være forpligtet til at stille tjenesteydelserne til rådighed på din nye adresse. Du vil stadig være forpligtet til at betale de gældende gebyrer i forhold til minimumsperioden. Du skal give os mindst 30 dages varsel, hvis du vil have os til at flytte dine tjenesteydelser til din nye adresse. I situationer hvor vi er enige om at levere tjenesteydelserne til din nye adresse, skal du betale os de gældende gebyrer for afinstallation og geninstallation af dit udstyr, som vi giver dig et tilbud på efter modtagelsen af ​​din skriftlige overførselsanmodning.
 13. Vi vil bruge rimelige bestræbelser på at opretholde vores tjenesteydelsers anførte tilrådighedsgradsniveauer. Men der kan være faktorer, som ligger uden for vores kontrol som f.eks. midlertidige ugunstige vejrforhold eller en fejl på vegne af en tredjeparts leverandør, for eksempel satellitleverandøren. Under disse omstændigheder påtager vi eller enhver, der er forbundet med os, og som fungerer som vores agenter, intet ansvar. Vi påtager os ikke ansvaret for adgangen til tredjeparts websteder og / eller servere.

4. BRUG AF TJENESTEYDELSERNE

 1. Du accepterer, at vi kan ændre eller trække elementer af tjenesteydelserne tilbage til enhver tid, og at vi vil gøre alle rimelige bestræbelser på at underrette dig om eventuelle nødvendige ændringer i tjenesteydelserne.
 2. Vi vil forsøge så vidt det er muligt at holde tjenesten fri for virus, softwarefejl og fejl, men vi kan ikke garantere, at den vil være fri for infektion eller andet, der kan beskadige dit udstyr eller dine data. Vi gemmer ikke backup-kopier af e-mails eller andre data, der tilhører dig. Vi påtager os intet ansvar for skader på dit eget udstyr, hvis du downloader software eller andre tjenester ved hjælp af tjenesteydelserne.
 3. Som bruger af tjenesteydelserne, accepterer du, at vi ikke kontrollerer, godkender eller censurerer materialerne, der stilles til rådighed af satellitbredbåndstjenesten og webbet. Du accepterer, at tredjeparts materiale kan være ulovligt, misvisende, krænkende eller vildledende. Du bruger det på egen risiko og under forbehold af alle gældende nationale og internationale love og bestemmelser.
 4. Vi garanterer ikke, at de informationer og tjenesteydelser, du kan få fra satellitbredbåndstjenesten vil være egnet til dine formål og behov. Du accepterer, at de informationer og tjenesteydelser, du kan få via satellitbredbåndstjenesten muligvis ikke er fuldstændige, nøjagtige, up to date eller fri for fejl.
 5. Vi tillader ikke, at du eller andre på nogen måde generer eller ulejliger os eller andre brugere. Dette omfatter hacking, netværksniffing eller lignende teknikker, eller sende uopfordrede beskeder uden rimelig grund via spamming eller ved hjælp af anonyme gensendere eller forskellige servere eller andre midler. Hvis du, dine medarbejdere eller andre brugere af dit udstyr sender sådanne beskeder via satellitbredbåndstjenesten, kan du pådrage dig strafferetlige eller civile sagsanlæg i enten England eller andre behørige jurisdiktioner, og vi kan suspendere og afbryde din brug af nogle eller alle tjenesteydelserne, og en sådan handling fra vores side kan give anledning til gebyrer, som du skal betale.
 6. Hvis du handler med en tredjepart eller udveksler materiale med denne tredjepart, mens du bruger satellitbredbåndstjenesten, accepterer du, at du er eneansvarlig for sådanne transaktioner.
 7. Du accepterer, at hvis vi stopper leveringen af satellitbaserede bredbåndstjenester til dig, vil du ophøre med at bruge tjenesteydelserne, og du vil straks returnere alt udstyr, som vi leverede til dig, der forbliver vores ejendom, og efter eget skøn, slette eller ødelægge alt software, som vi leverede til dig, der gjorde dig i stand til at få adgang til satellitbredbåndstjenesten. Flere detaljer findes i afsnit 5.
 8. Satellitnetværksleverandøren (Tooway, SES Broadband eller Avanti) kan fra tid til anden begrænse programmer, der har en negativ indvirkning på deres satellitnetværk. Disse omfatter, men er ikke begrænset til, programmer til ikke-professionel brug, bl.a. peer-to-peer programmer og enhver anden protokol, der er tilbøjelig til at have en skadelig indvirkning på tjenesteydelsernes samlede servicekvalitet.
 9. På grund af den iboende ventetid ved satellitkommunikation, anbefales brugen af visse programmer og anvendelser ikke over de satellitbaserede bredbåndstjenester. Selvom vi gør os visse bestræbelser på at gøre dig opmærksom på dette, accepterer du, at det er dit ansvar at tjekke egnetheden af den satellitbaserede bredbåndstjeneste i forhold til dine behov. Hvis du beslutter dig for at købe udstyr og tjenesteydelser til brug med programmer eller tjenester, som vi ikke har anbefalet, vil tjenesteydelsernes manglende evne til at understøtte et sådant program ikke udgøre en ret til at annullere, og som sådan vil du ikke være berettiget til en tilbagebetaling, og minimumsperioden gælder fortsat. Vi forbeholder os retten til at opkræve betaling for teknisk support, hvis vi med rimelighed mener, at satellitbredbåndstjenesten fungerer normalt, og fejl og problemer, som du bringer til vores opmærksomhed, er relateret til din egen pc, Mac eller netværksudstyr eller kabler, der forbinder dem.
 10. Vi gør satellitbaserede bredbåndstjenester tilgængelige for dig, og hvis relevant dine udpegede medarbejdere eller andre autoriserede brugere, og leverer udstyret til dig på følgende betingelser:
  1. De ikke bruges til noget ulovligt, umoralsk eller forkert;
  2. De ikke bruges til at fornærme eller genere andre;
  3. Det kun er udstyret eller andre genstande, som vi muligvis har leveret til brug sammen med udstyret, der anvendes til at få adgang til tjenesteydelserne;
  4. Udstyret ikke er gået tabt, stjålet eller beskadiget (uanset årsag);
  5. Du prompte giver os oplysninger, som vi med rimelighed anmoder om, der relaterer til den samlede levering af tjenesteydelserne til dig;
  6. Du følger alle rimelige instruktioner, som vi giver dig i relation til installationen, tjenesteydelserne, udstyret og gebyrerne;
  7. Når du forsøger at bruge tjenesteydelserne, skal du være inden for rækkevidde af udstyr, der indgår i et trådløst netværk;
  8. Du eller dine medarbejdere / brugere ikke videresælger, udveksler, udlejer, lejer eller tillader adgang til tjenesteydelserne eller udstyret til andre eller tildeler eller forsøger at tildele eventuelle gebyrer, tilbageholdsret eller andre rettigheder, beføjelser eller renter af disse, medmindre det skriftlig er blevet autoriseret af os;
  9. Du eller dine medarbejdere / brugere ikke piller ved, og ej heller tillader nogen tredjepart at pille ved eller forsøge at pille ved udstyret, softwaren, der leverer tjenesteydelserne eller anden ejendom, der tilhører eller bruges af os uden vores forudgående skriftlige samtykke;
  10. Du eller dine medarbejdere / brugere ikke vedligeholder, og ej heller tillader nogen tredjepart at vedligeholde eller reparere eller forsøge at vedligeholde eller reparere den software, der tilvejebringer tjenesteydelserne, eller udstyret, uden vores forudgående skriftlige samtykke. Enhver sådan handling vil ugyldiggøre enhver garanti forbundet med softwaren eller udstyret, der er blevet berørt;
  11. Du eller dine medarbejdere / brugere ikke bruger satellitbredbåndstjenesten til på enhver måde at sende eller modtage materiale, der overtræder en anden persons ophavsret eller andre intellektuelle ejendomsrettigheder, eller andet materiale, der er ulovligt, pornografisk, uanstændigt, svigagtigt, injurierende, chikanerende, eller som du ikke har ret til at transmittere i henhold til lovgivninger, kontrakter eller andre pligter;
  12. Du eller dine medarbejdere / brugere ikke bruger satellitbredbåndstjenesten til bevidst eller hensynsløst at sende materiale, der indeholder softwarevira eller computerkode, filer eller programmer designet til at afbryde, skade, ødelægge eller begrænse driften af ​​computersoftware, hardware eller telekommunikationsudstyr;
  13. Du eller dine medarbejdere / brugere ikke forstyrrer en anden persons brug af satellitbredbåndstjenesten eller nogen anden tjeneste;
  14. Du eller dine medarbejdere / brugere ikke afbryder, skader eller forringer websteder eller satellitbredbåndstjenesten på nogen måde;
  15. Du eller dine medarbejdere / brugere ikke hacker sig ind i eller forsøger at hacke sig ind i vores systemer, eller forsøger at omgå eventuelle sikkerhedsforanstaltninger.
  16. Hvis du underretter os om udpegede medarbejdere eller autoriserede brugere, fjerner det ikke din forpligtelse til at overvåge og holde brugen af adgangskoder sikker.
 11. Du anerkender og accepterer, at hvis du (eller dine medarbejdere eller andre autoriserede brugere, hvis relevant) bryder nogen af ​​betingelserne fastsat i dette afsnit 4, at du da har brudt en vigtig betingelse for denne aftale, og vi har da ret til at opsige denne aftale i henhold til klausul 10, og du holder os hermed skadesløse og indvilliger i at holde os skadesløse angående dine, dine medarbejderes eller andre brugeres eventuelle overtrædelser af betingelserne i dette afsnit 4 i forbindelse med brugen af det leverede system.

5. UDSTYR

 1. Vi forsyner dig med udstyret, der gør det muligt for dig at modtage og gøre brug af tjenesteydelserne. Du må ikke bruge udstyret til andre formål, og du skal følge alle producentens anvisninger og rimelige anvisninger, som vi kan give dig fra tid til anden i forbindelse med brugen af ​​udstyret.
 2. Vi kan bede dig om at bekræfte placeringen af ​​udstyret. Hvis vi fremsætter en sådan rimelig anmodning, beder vi dig om at informere os om placeringen, så snart det er praktisk muligt for dig men under alle omstændigheder inden for én kalenderuge.
 3. Du accepterer, at du skal underrette os omgående i forbindelse med tab eller skade på nogen af udstyrets dele.
 4. Når du bruger dit eget kundeudstyr i forbindelse med udstyret, garanterer vi ikke, at udstyret er kompatibelt med eller vil fungere med dit kundeudstyr. Vi vil ikke på nogen måde være ansvarlig for eventuelle tab af eller skader på dit kundeudstyr eller data, der er gemt derpå, og som opstår som følge af dets anvendelse sammen med vores udstyr.
 5. Som leverandør af dette udstyr og under vores forpligtelser i henhold til direktiv 2002/96/EF om affald af elektrisk og elektronisk udstyr og eventuelle ændringer hertil (WEEE-direktivet ") henleder vi din opmærksomhed på kravet om ikke at bortskaffe affald af elektrisk og elektronisk udstyr som usorteret husholdningsaffald, og at indsamle elektrisk og elektronisk udstyrsaffald særskilt, og du accepterer at overholde disse eller eventuelle efterfølgende forpligtelser på det tidspunkt, hvor du eller vi ikke længere har brug for udstyret.
 6. Vi leverer udstyret til dig som en del af vores tjenesteydelser. Hvis vi har givet udstyret til dig via en leje- eller leasing-option, eller hvis du har købt udstyret af os, men vi har ikke modtaget fuld betaling for udstyret, vil det til enhver tid fortsat være vores ejendom. I perioder, hvor vi beholder ejendomsretten til udstyret, vil du være erstatningsansvarlig overfor os og yde erstatning og holde os skadesløse for eventuelt tab eller tyveri af udstyret eller andre skader, uanset hvordan de er blevet forårsaget eller af hvem.
 7. Hvor du har købt udstyret af os og betalt for det via forskudsbetaling, gælder følgende betingelser og vilkår :-
  1. Alle risici forbundet med udstyret overgår til dig ved leveringen, og det vil fra det tidspunkt være dit ansvar at forsikre udstyret mod tab, tyveri, brand, oversvømmelse og enhver anden risiko for tab eller skade;
  2. Under en garantiperiode, hvis nærmere oplysninger efter anmodning stilles til rådighed på vores websted eller via vores tekniske team, er vi ansvarlige for reparation eller udskiftning af vores udstyr. Dog accepterer du det fulde ansvar for omkostninger ved reparation eller udskiftning af vores udstyr, når skaden eller problemet er blevet forårsaget af din uagtsomhed, forkerte brug, misbrug eller overtrædelse af dele af denne aftale, som ligger uden for vores kontrol;
  3. En sådan reparation eller udskiftning kan indebære returnering af udstyret via vores returneringspolitik (RTB). Dette indebærer levering af nyt udstyr til dig, som kun vil blive sendt til dig eller efterladt hos dig af os (eller en tredjepart agent), hvis den matchende del af potentielt defekt udstyr returneres og modtages af os først. Det er din pligt at betale portoen for returneringen af varen (hvis relevant). Hvis den returnerede potentielt defekte vare testes af os og vi kan bekræfte, at den ikke er defekt, vil den blive returneret til dig. Hvis du ikke kan fremvise det potentielt defekte udstyr på anmodning, accepterer du, at vi ikke er forpligtet til at erstatte udstyret, og at en sådan handling vil være efter vores eget skøn, og som kan medføre ekstra gebyrer, inklusive leverings- og administrationsgebyrer.
 8. Hvor du har lejet eller leaset udstyret af os, herunder levering af gratis hardware, der udgør en del af udstyret, og som indgår som en lejeoption sideløbende med det månedlige standard gebyr på visse pakker, gælder følgende betingelser og vilkår: -
  1. Vi kan tilføje til eller erstatte udstyret alt efter behov med henblik på at kunne levere tjenesteydelserne eller af andre gyldige grunde. Du accepterer, at du ikke gør eller tillader at der gøres noget, som kan forårsage skade på eller forstyrre udstyret eller forhindre nem adgang til det eller inddrivelse af det;
  2. Du garanterer også, at ingen andre parter ud over os (eller vores agent eller repræsentant) har ejendomsret til, er i besiddelse af eller bruger dele af udstyret eller har ansvaret for eller andre rettigheder eller magt over disse dele.
  3. Fra det tidspunkt, vi leverer udstyret til dig, indtil du returnerer udstyret til os, skal du passe på det med rimelig omhu. Du må ikke og ej heller tillade andre (end vores repræsentanter) at tilføje til, forstyrre eller ændre udstyret på nogen måde. Opdelingen eller duplikeringen af signallinjer og / eller kabler er strengt forbudt. Udover alle de andre rettigheder, som vi har, kan en sådan handling medføre en suspendering af tjenesteydelserne, opsigelse af aftalen og / eller at vi beholder hele depositummet, som vi opkrævede af dig, eller dele af det.
  4. Skulle udstyret gå tabt, blive stjålet eller beskadiget uanset årsagen i løbet af denne aftale, og før du returnerer det til os, hvis du har lejet udstyret af os, accepterer du, at du skal underrette os om sådanne omstændigheder med det samme. I tilfælde med sådanne tab eller skader, accepterer du at betale udstyrets fulde erstatningsværdi. Denne værdi vil blive anført på vores websted.
  5. Du er ikke ansvarlig for tab eller beskadigelse af udstyret i det omfang det forårsages af os eller vores medarbejdere, eller det skyldes en fremstillings- eller designfejl eller tilfælde af rimelig slitage. Du accepterer, at du er ansvarlig for tab eller skade af udstyret forårsaget på anden vis, uanset hvordan det sker. Forsætlig ødelæggelse eller misbrug af udstyret vil medføre pådragelsen af rimelige ekstra gebyrer.
  6. Du er ansvarlig for at sikre, at udstyret på ethvert tidspunkt opbevares sikkert og anvendes korrekt, og i denne henseende accepterer du:
  7. Mens udstyret ikke er i brug, må elektricitetsforsyningen til udstyret ikke være slukket, og at det forbliver i standby / hvile-tilstand;
  8. At du ikke skaffer dig af med eller håndterer udstyret eller dele af det på nogen måde ved for eksempel at forsøge at sælge det eller leje det til andre, eller ved at bruge det som sikkerhed for et lån, realkreditlån eller gebyr, eller tillader, at dele af udstyret beslaglægges under en juridisk proces. Du må ikke flytte udstyret til en anden placering uden vores forudgående skriftlige samtykke;
  9. At du ikke fjerner, piller ved eller udvisker ord eller etiketter på udstyret;
  10. At du altid viser stor omhu for at forhindre tab eller tyveri af udstyret. Du lover at underrette os, hvis du af en hvilken som helst grund flytter, ændrer din adresse eller den fysiske placering af terminalændringerne.
  11. Ved opsigelsen af denne aftale, eller ved slutningen af ​​en aftalt Tooway lejekontraktsperiode eller ved annulleringen af dele af tjenesteydelserne, der kræver en del af udstyret, vil du på egen bekostning inden for 14 dage efter datoen for opsigelsen eller annulleringen, medmindre andet er blevet aftalt med os, returnere som et minimum indendørs satellitmodemet og TRIA (kombineret transceiver fra slutningen af ​​armen på parabolen) til vores forretningsadresse. Hvis du undlader at gøre dette, forbeholder vi os retten til at fortsætte med at debitere dig for tjenesteydelserne, indtil udstyret er returneret, eller opkræve et uerstatteligt udstyrsgebyr på €115 per satellitmodem og €115 per TRIA.
  12. Du accepterer også, at vi er fuldt berettiget til at sikre denne betaling via en betalingsmekanisme, som du historisk har oprettet, selv i tilfælde, hvor du efterfølgende har annulleret eller afbestilt en sådan betalingsmetode.
  13. Når udstyret er returneret til os, skal det være i god stand og fuldt funktionsdygtigt. Ellers vil du være erstatningsansvarlig for det mindste af kompensationsbeløbet anført ovenfor, eller under omstændigheder, hvor (efter vores eget skøn) økonomisk reparation er en rimelig mulighed, udgifter til reparation og vores rimelige udgifter fra administrationen af en sådan reparation.
  14. Vi kan efter eget valg udpege en agent eller en tredjepart, som sådant udstyr skal returneres til i stedet for os selv eller som kompensationen skal betales til. Hvis du lejer udstyret, kræver vi som minimum returneringen af indendørs enheden (modemet) og kræver muligvis returneringen af eventuelle andre dele af udstyret. Vil straks meddele og bekræfte hvilke dele af udstyret vi specifikt kræver, at du returnerer.
  15. Vi stiller udstyret til rådighed på den betingelse, at du overholder dine forpligtelser i henhold til denne aftale. Hvis du ikke overholder denne aftale, især, men ikke kun mht. dine forpligtelser i henhold til klausulerne 4 og 5, eller hvis vi med rimelighed har en formodning om, at du har undladt at overholde disse klausuler, har vi retten til at kræve, at du returnerer udstyret til os og / eller at vi fjerner udstyret fra din besiddelse, hvis du har lejet udstyret fra os. Under sådanne omstændigheder, vil du tillade os fri og sikker adgang til dine lokaler og / eller indhente de nødvendige samtykker fra udlejer, bygningen eller beboeren, der er nødvendige for, at vi kan opnå en returnering af udstyret.

6. INSTALLATION

 1. Vi vil på vores websted eller på bestillingsformularer angive de acceptable installationsmetoder, du kan anvende til at installere udstyret, så du kan modtage tjenesteydelserne. Vores anbefalede løsning vil altid være den professionelle installation af udstyret udført af vores egne installatører, men kan også omfatte, men er ikke begrænset til, jeres eget valg af en kvalificeret installatør, eller at du udfører installationen selv.
 2. Vores offentliggjorte installationsgebyrer er baseret på en fastlandsinstallation i Storbritannien og er underlagt en pladsundersøgelse. Vi giver dig et installationstilbud for et specifikt sted i tilfælde af, at der pådrages yderligere transporttider og -omkostninger eller at en ikke-standard installation er nødvendig. Hvis dette tilbud ikke er acceptabelt og begge parter ikke kan nå til enighed, kan parterne hver især annullere bestillingen inden for syv dage fra forberedelsen og cirkulationen af dette tilbud.
 3. Hvis du vælger vores professionelle installationsservice, vil vi bestræbe os på at arrangere et gensidigt belejligt tidspunkt for vores installatørs besøg. Det er vigtigt for os, at vi kan dirigere vores installatører effektivt, og din placering kan derfor have en indvirkning på installationsdatoer eller -tidspunkter, som vi tilbyder dig.
 4. Hvis vi skriftligt har aftalt med dig, at en pladsundersøgelse kan være nødvendig, vil du være ansvarlig for at afregne betalingen for undersøgelsen direkte med os på forlangende, hvis omkostninger skal lægges til andre gebyrer, der skal betales for tjenesteydelserne.
 5. Vores installatør er ansvarlig for at være specielt omhyggelig, når udstyret installeres. Hvis du bliver opmærksom på eventuelle problemer med din installation, skal du underrette vores installatør under installationen, hvis det er praktisk muligt.
 6. Vores installatør(er) skal i forbindelse med deres arbejde have passende adgang til dine lokaler, både internt og eksternt. Du accepterer derfor på egen bekostning og forud for installationen:
  1. At indhente alle nødvendige tilladelser, herunder fra udlejer, beboer og andre bygninger både til at få adgang til udstyret og installere det samt til løbende vedligeholdelse af sådant udstyr, og
  2. At give fuld, gratis og sikker adgang til relevante lokaler, og stille et passende miljø for udstyret til rådighed, herunder alle nødvendige kabelkanaler og elforsyning;
 7. Installatøren monterer udstyret og demonstrerer et velfungerende system på dennes PC. Installatøren vil ikke have ansvaret for at konfigurere dine pc'er eller dit netværk som en del af installationen.
 8. En standard installation omfatter levering af en netværksforbindelse op til 3 m (ved hjælp af et Cat5e-patchkabel) fra placeringen af ​​indendørs VSAT-modemet. Yderligere netværkspunkter (Ethernet/CAT5) kan normalt leveres under installationsbesøget. Priser er tilgængelige på anmodning og inkluderet på vores websted. Vi kan på anmodning tilbyde et skriftligt tilbud for mere omfattende netværksbehov.
 9. Hvis du anmoder os om det, kan vores installatør konfigurere dit eksisterende trådløse LAN- eller Ethernet routingudstyr. Vores gebyrer for sådanne tjenesteydelser kan leveres på anmodning og er inkluderet på vores websted. Vi accepterer under ingen omstændigheder ansvaret for dit eksisterende udstyrs installation, konfiguration eller vedligeholdelse.
 10. Hvis du vælger din egen installatør eller ønsker at udføre en selvinstallation, er du fuldt ansvarlig for gennemførelsen af ​​din installation. Vi er ikke forpligtet til at yde yderligere bistand til dig eller en tredjepart installatør. Hvis det bliver nødvendigt, forbeholder vi os retten til at opkræve vores standard pris per time på £70 (beregnet for hver halve time eller et tidsrum på mindre en 30 minutter) i den tidsperiode, du eller din installatør har brug for sådanne installationssupporttjenester.
 11. I tilfælde af at du vælger selvinstallationsoptionen, eller du vælger at bruge din egen installatør, accepterer du, at du vil gøre rimelige bestræbelser på at gennemføre installationen inden for 14 dage fra modtagelsen af ​​udstyret. Du accepterer, at vi har ret til at begynde betalingsopkrævningen for tjenesteydelser fra denne dato, medmindre vi skriftligt har aftalt en alternativ startdato, som efter vores eget skøn skal aftales med os.
 12. Vores erstatningsansvar for eventuelle skader eller tab overhovedet, som du har lidt som et resultat af en forsinket, aflyst eller ufuldstændig installation, vil ikke overstige værdien af ​​det installationsgebyr, som du har indvilliget i at betale. Du accepterer, at du ikke vil have nogen yderligere rettigheder til at opsige denne aftale før tiden på grundlag af en forsinket eller ufuldstændig levering, forudsat at vi har givet dig alternative datoer for gennemførelsen af installationen.
 13. Hvis vi har meddelt dig på før den aftalte installationsdato, og hvis du ikke er på det aftalte sted for installationen på den aftalte dato og tidspunktet, hvor vi enten forsøger at levere udstyret eller udføre installationen, forbeholder vi os retten til at opkræve et ekstra installationsgebyr for genleveringen eller installationen af udstyret eller et eventuelt nødvendigt genbesøg, herunder et der opstår på grund af utilstrækkelig tid til rådighed til gennemførelsen af installationen på din første installationsdato på grund af din manglende eller sene ankomst på stedet. Sådanne gebyrer får du meddelelse om skriftligt og vil efter vores eget skøn være yderligere beløb, som vi anser som værende rimelige under omstændighederne.
 14. Under visse omstændigheder, vil vores installatør, hvor det er nødvendigt, anbefale, at der laves en jordforbindelse. Når dette elektriske sikkerhedskrav identificeres, skal det udføres i overensstemmelse med gældende love og bestemmelser. Hvis der ikke installeres en effektiv jordforbindelse, vil det på nogle lokaliteter, udgøre en overtrædelse af de lokale bygningsreglementer. Det vil fortsat være dit ansvar at sikre, at dette arbejde fuldføres i overensstemmelse med alle gældende love og regler. Certificerede elektrikere skal udføre jordforbindelsen. Vores installatør stiller en kabelledning til rådighed til jordforbindelsen men er ikke nødvendigvis en autoriseret elektriker, og vil derfor ikke være i stand til at fuldføre jordforbindelsen. Hvis installatøren ikke kan fuldføre jordforbindelsen, er det dit ansvar at sikre, at en certificeret elektriker fuldfører dette arbejde.

7. BETALING FOR UDSTYRET OG TJENESTEYDELSERNE

 1. Rettidig betaling for udstyr, tjenesteydelserne og eventuelle andre sådanne gebyrer, der opstår som et resultat af denne aftale skal anses for værende af afgørende betydning. Hvis du ikke betaler gebyrerne, når de forfalder, accepterer du, at du har brudt denne aftale, og vi har da ret til at opsige denne aftale. Denne ret er ud over eventuelle andre juridiske rettigheder, vi måtte have over for dig, som vi også kan sætte vores lid til.
 2. Du skal betale alle gebyrerne, som skyldes sammen med eventuel moms og / eller andre afgifter (til gældende satser fra tid til anden), som gør sig gældende i forhold til udstyret eller tjenesteydelserne, der er gebyrpligtige under denne aftale. Medmindre andet er aftalt skriftligt, fakturerer vi dig for tjenesteydelserne en faktureringsperiode forud sammen med eventuelle udestående gebyrer for tjenesteydelser, der blev aktiveret i den foregående faktureringsperiode. Du skal betale hele din regning på forfaldsdatoen uden fradrag af nogen art eller modkrav. Du vil være betalingspligtig for gebyrerne fra den dag, hvor vi stiller tjenesteydelserne til rådighed til dig, medmindre vi meddeler dig andet. Du accepterer, at du er betalingspligtig for eventuelle gebyrer pådraget på din konto, uanset om disse blev pådraget af dig eller en anden bruger af udstyret og tjenesteydelserne med eller uden dit samtykke. Medmindre andet er angivet, er alle vores priser, der er anført på vores websted, inklusive moms, og alle gebyrer, der står anført på din regning, er inklusive moms. Vi kan variere vores gebyrer fra tid til anden, og vi kan også ændre din faktureringsdato eller faktureringsfrekvens/-periode.
 3. Forskudsgebyrerne for tjenesteydelserne er anført på vores bestillingsformular eller vores websted eller på godkendte tredjepart websteder.
 4. Eventuelle ekstra gebyrer for brugen af tjenesteydelserne skal betales ved forfaldsdatoen.
 5. Under forbehold af, at vi forbeholder os retten til at foretage et behørigt kredittjek på dig på et tidspunkt, som vi anser for rimeligt, vil vi normalt kræve, at du betaler forskudsgebyret før din installation. Alt udstyr forbliver vores ejendom, indtil hele beløbet er betalt. Hvis forskudsgebyret for udstyr og installation ikke er blevet betalt på forlangende, forbeholder vi os retten til fra tid til anden at opkræve et afhentningsgebyr som beskrevet på vores websted og / eller forsinke eller udskyde den aftalte installationsdato og / eller kræve en returnering af udstyret, som vi havde givet dig i god tro med henblik på at muliggøre leveringen af ​​tjenesteydelserne og / eller retten til at fjerne alt leveret udstyr med eller uden forudgående varsel.
 6. Alle vores månedlige gebyrer er baseret på betaling med kredit-eller debetkort. Det er dit ansvar at give os opdaterede kredit-og debetkortoplysninger rettidigt, der gør det muligt for os at opkræve nogle eller alle løbende gebyrer. I tilfælde af, at vi ikke er i stand til at modtage betaling for gebyrerne via debetkort af en eller anden grund, giver du dit samtykke til, at vi opkræver betalingen ved hjælp af andre metoder, herunder via anvendelse af andre direkte betalingsmetoder eller ved anvendelse af andre oplysninger, som du allerede har givet os.
 7. Opgradering og nedgradering af tjenesten - medmindre du har valgt en bestemt pakke eller et kampagnetilbud, som kræver, at du bibeholder en minimumspakke, har du ret til at ændre tjenesteniveauet på din konto ved at anmode om en sådan ændring skriftligt under forbehold af de følgende betingelser.
  1. Kun én opgradering eller nedgradering pr. kalendermåned er tilladt per konto.
  2. I tilfælde af flere anmodninger om ændringer, der modtages i samme måned, vil kun den sidste blive registreret i systemet. Den sidste ændring, der registreres i løbet af anmodningsmåneden, vil træde i kraft fra den første dag i den følgende måned.
  3. I tilfælde af en nedgradering fra en større til en mindre pakke, vil der blive opkrævet et nedgraderingsgebyr.
  4. Hvis du beder os om at nedgradere din tjeneste fra en pakke, der kræver et minimumsniveau af månedlige tjenesteydelser, kan vi efter eget skøn give dig et specifikt engangsgebyr for nedgraderingen af dine tjenesteydelser. Vi vil normalt kræve, at dette gebyr betales, før vi nedgraderer dine tjenesteydelser. Vi vil muligvis også kræve, at du forpligter dig til en ny minimumsperiode, som normalt er på 12 måneder.
 8. Vi vil, med tilgængeligheden af ​​nye tjenesteydelser eller ændringer i eksisterende tjenesteydelser, underrette dig om gebyrerne (eller ændringer af gebyrerne) for disse tjenesteydelser, før vi accepterer en eventuel bestilling fra dig om at implementere ændringer af tjenestenivauet.
 9. Vi vil normalt sende dig en faktura, faktureringstidsplan eller kvittering, enten via e-mail, fax eller post, for dine tjenesteydelser og andre gældende gebyrer plus gebyrer for eventuelle tjenesteydelser, der blev anvendt på et tidligere tidspunkt, hvis der ikke tidligere er blevet betalt for disse (for eksempel tjenesteopgraderinger fra en tidligere faktureringsperiode, der allerede er faktureret).
 10. Vores påkrævede betalingsmetode for løbende månedlige (eller periodiske) gebyrer er udelukkende via kredit- eller debetkort. Betaling via enhver anden metode på ethvert tidspunkt kan pådrage et ekspeditionsgebyr på op til €29 per transaktion alt efter hvilket beløb er større. Sådanne gebyrer udgør de ekstra omkostninger, som vi pådrager os ved behandlingen af sådanne betalinger, eller reflekterer de ekstra administrationsomkostninger, som vi pådrager os ved brugen af andre betalingsmetoder. Vi tilføjer eventuelt sådanne gebyrer på din konto, eller vi anmoder eventuelt om, at sådanne gebyrer betales på forlangende afhængigt af vores vurdering af din kontos kreditstatus, og om den er eller har været i betalingsrestance.
 11. Hvis vi har prøvet at opkræve en betaling på eller omkring forfaldsdatoen men ikke har modtaget den inden for en periode på op til yderligere 5 arbejdsdage, vil din konto blive betragtet som i betalingsrestance og tjenesteydelserne kan da midlertidigt eller permanent (ved vedvarende overskridelser af betalingsfrister) blive afbrudt. Hvis vi indvilliger i at gentilslutte dine tjenesteydelser, pådrages der et gentilslutningsgebyr, som du skal betale, før dine tjenesteydelser genoprettes. Genoprettelsen af dine tjenesteydelser kan tage op til tre arbejdsdage fra den dag, vi modtager fuld betaling af alle udestående gebyrer.
 12. Desuden, hvis du ikke har betalt udestående beløb inden for 5 arbejdsdage fra forfaldsdatoen, forbeholder vi os retten til fra tid til anden at opkræve renter fra forfaldsdagen indtil hele beløbet er betalt (uanset om betalingsdatoen ligger før eller efter en dom eller kendelse i samme henseende) på 3 % pr. år ​​over Barclays Bank plc. basisrenten.
 13. Vi forbeholder os retten til på ethvert tidspunkt at variere gebyrerne for tjenesteydelserne, udstyret og installationen. Vi vil med rimelighed bestræbe os på at give dig skriftlig besked om en sådan ændring af gebyrer, før de træder i kraft. Hvis gebyrerne stiger, vil vi give dig mindst 30 dages varsel. Hvor vi har øget vores sammenlignelige takster med mere end 10 % i en 12-måneders periode, kan du annullere aftalen ved at give os 30 dages skriftlig varsel, men du er stadig ansvarlig for saldoen på din konto, herunder, men ikke begrænset til månedlige (eller periodiske) tjenestegebyrer og / eller udstyrudlejnings- eller andre gebyrer, der er forfalden i henhold til denne aftale indtil opsigelsesdatoen.
 14. Hvis du opsiger denne aftale eller nogen af tjenesteydelserne mellem datoerne for faktureringen efter minimumsperioden er udløbet, skal du betale alle gebyrer, som er påløbet siden den sidste faktura blev beregnet og andelen af ​​eventuelle tjenestegebyrer, som er påløbet op til den næste faktureringsdato. Denne opsigelse er underlagt bestemmelserne i klausul 10 nedenfor.
 15. Du accepterer, at mens gebyrerne udestår ud over forfaldsdatoen og / eller din konto suspenderes, er det ikke tilladt at ændre det tjenesteniveau, som du modtager, og ingen yderligere tjenesteydelser kan bestilles eller behandles, indtil vi har modtaget alle forfaldne gebyrer.
 16. Som udtrykkeligt fastsat i denne aftale er du ikke berettiget til at suspendere betalingerne under denne aftale som et resultat af fejl og / eller mangler ved tjenesten.
 17. Alle vores priser vil klart angive valutaen, som de er anført i, og er inklusive moms og andre relevante afgifter til den gældende sats, medmindre andet er angivet.
 18. Hvis du misligholder mere end to betalinger af gebyrer i en rullende 12-måneders periode, har vi ret til at kræve, at du forudbetaler for gebyrerne kvartalsvis uden ret til gældende rabatter.

8. NETVÆRKSKVALITETSPOLITIK ("NQP")

 1. Netværkskvalitetspolitikken (undertiden også kaldet Politik for retfærdig brug eller lignende) er blevet defineret for at muliggøre en højkvalitets internetadgangstjeneste via satellit med en konsistent kundeoplevelse til en acceptabel pris. Implementeringen af ​​NQP fastlægger driften af dine satellitbaserede bredbåndstjenester med henblik på at forhindre en urimelig og uacceptabel brug af netværket. Du er underlagt en NQP i løbet af denne aftales levetid.
 2. Der vil på alle tidspunkter være systemer, der er iværksat til at måle mængden af ​​indgående og udgående data, der genereres af din satellitbredbåndsterminal (er). Den genererede volumen måles over visse nærmere definerede tidsperioder. Denne datamængde sammenlignes med datatærsklerne i NQP og kundernes valgte månedlige datatildeling. Hvis tærsklen er nået, vil hastigheden på din satellitbredbåndstjeneste automatisk reduceres eller begrænses (undertiden kaldet "drosling" (throttling)), enten ved upload, download eller begge retninger. Disse begrænsninger vil automatisk blive fjernet, når du køber tilstrækkelig volumenboostertokens til at dække dit ekstra forbrug ud over din valgte datatildeling, eller der krediteres en ny måneds datatildeling på din sendetidskonto.
 3. Tærsklerne for anvendelsen af hastighedsbegrænsninger på din satellitbredbåndstjeneste vil afhænge af det tjenesteniveau, du har bestilt. Det er dit ansvar at sikre, at du er helt bevidst omkring de relevante tærskler i NQP for dit valgte tjenesteniveau. Vi sikrer, at NQP på ethvert tidspunkt er anført på vores websted.
 4. NQP-politikken og -restriktioner reguleres og styres udelukkende af satellitleverandøren, og vi kan ikke ændre eventuelle restriktioner på dine tjenesteydelser på grund af et overforbrug i forhold til det tjenesteniveau, der blev anmodet om.
 5. Vi forbeholder os retten til at ændre NQP fra tid til anden, når vi vurderer, efter vores egen rimelige opfattelse, at sådanne ændringer vil være til gavn for vores kunder som en helhed.
 6. Vi vil under visse omstændigheder give dig mulighed for at købe ekstra båndbredde. Yderligere oplysninger om ekstra båndbredde (undertiden kaldet volumenbooster, tokens eller boostertokens) kan findes på vores websted.
 7. Alternativt kan du opgraderer din tjeneste til et højere niveau, hvis tilgængeligt. Hvis du gør det, vil dit dataforbrug i den foregående måneds sendetid stadig medregnes i databeregningerne (pro rata) i den første måneds opgraderede tjeneste (dvs. at din datakonto ikke nulstilles ved begyndelsen af første måneds opgraderede takst). Der er ikke et specifik gebyr for at opgradere dit tjenesteniveau, kun det nye månedlige (eller periodiske) tjenestegebyrsniveau.

9. SUSPENSION ELLER AFBRYDELSE AF TJENESTEYDELSERNE

 1. Vi kan til enhver tid:
  1. Midlertidigt suspendere tjenesterne i forbindelse med reparation, vedligeholdelse eller forbedring af nogle af systemerne, uanset deres beliggenhed, eller midlertidigt stille erstatningstjenesteydelser eller erstatningsudstyr til rådighed af lignende funktionalitet som dem, der tidligere blev leveret, eller
  2. Give dig vejledning i, hvordan du bruger eller ændrer tjenesteydelserne (som du accepterer at overholde), hvor vi med rimelighed anser leveringen af en sådan vejledning som en måde at sikre sikkerheden på eller opretholde kvaliteten af tjenesten.
 2. Før vi gør nogen af disse ting, vil vi bestræbe os på at give dig så megen varsel som det er praktisk muligt under de givne omstændigheder, og vi vil også forsøge at genoprette tjenesteydelserne så hurtigt som muligt efter en eventuel midlertidig suspension.
 3. Vi kan suspendere vores tjeneste uden advarsel:
  1. I en nødsituation;
  2. Når vi er forpligtet til det af en tredjepart, hvis systemer vi bruger til at levere tjenesteydelserne;
  3. Når vi er forpligtet til det af politiet eller sikkerhedstjenesten eller anden part, der kan have juridisk bemyndigelse til at fremsætte en sådan anmodning;
  4. Hvis du, dine medarbejdere / autoriserede brugere, eller nogen, som du eller dine medarbejdere / brugere giver tilladelse til at bruge tjenesteydelserne, ikke overholder betingelserne i denne aftale, eller enhver anden aftale med os;
  5. Hvis du, dine medarbejdere / brugere, eller nogen, som du eller dine medarbejdere / brugere giver tilladelse til at bruge tjenesteydelserne, beskadiger det af os leverede udstyr, herunder hardware eller software, som er nødvendigt for funktionen af tjenesteydelserne, eller hvis det udsættes for farer, eller
  6. Du fysisk eller verbalt truer eller misbruger nogen af ​​vores medarbejdere, eller
  7. Hvis du ikke betaler alle forfaldende gebyrer på forfaldsdatoen.
 4. Vi forbeholder os retten til at opkræve et gentilslutningsgebyr, hvor du eller dine medarbejdere / brugere enten har handlet selv eller gennem en tredjepart har forårsaget eller bidraget til suspensionen af tjenesteydelserne.

10. OPSIGELSE AF AFTALEN

 1. Hver af parterne kan omgående opsige denne aftale, hvis noget af følgende sker:
  1. Den anden part bryder en vigtig betingelse i denne aftale eller flere mindre vigtige betingelser, og (hvis det kan udbedres) ikke udbedrer dette inden for 21 dages skriftligt varsel for en sådan udbedring;
  2. Hvis den andet part er underlagt konkurs, insolvens eller lignende sager, eller hvis parten, der opsiger aftalen, er rimelig sikker på, at den anden part ikke er i stand til at betale sin gæld;
  3. Efter minimumsperioden i overensstemmelse med vilkårene fastsat i denne aftale
 2. Derudover kan vi opsige denne aftale, hvis satellitleverandøren ikke er i stand til eller er uvillig til at stille sådanne tjenesteydelser til rådighed for os, forudsat at vi giver dig 30 dages skriftligt varsel.
 3. Ved slutningen af ​​aftalen skal du betale eventuelle gældende gebyrer, der skyldes ved slutningen af ​​måneden efter den måned, hvor vi modtog din skriftlige opsigelsesanmodning.
 4. Ved slutningen af ​​denne aftale, skal du returnere alt ​​vores udstyr, som vi har bedt dig om.
 5. Ved slutningen af ​​denne aftale, vil dine tjenesteydelser blive afbrudt, og du vil ikke længere være i stand til at anvende tjenesteydelserne.

11. RET TIL AT ANNULLERE

 1. Du har ret til at annullere denne aftale fra det tidspunkt du afgiver din bestilling hos os op til syv dage efter det, der kommer først: modtagelsen af udstyret, fuldførelsen af din installation eller aktiveringen af dine tjenesteydelser. Dette skal ske skriftligt og sendes til vores hovedkontor (Annulleringsvarslen).
 2. Hvis du annullerer din bestilling efter dele af eller hele udstyret er blevet leveret, vil du være ansvarlig for eventuelle rimelige gebyrer i forbindelse med omkostninger for afhentning og om nødvendigt afinstallationen af eventuelt installeret udstyr. Da vi kan tilbyde tilskud til eller særlige tilbud på udstyr eller vores installationsgebyrer, kan vores afhentnings- eller afinstallationsgebyrer godt være højere end dem, du betalte for den første levering eller installation. Vores nuværende afhentningsgebyr for udstyret og vores samlede installationspris er anført på vores websted. Det er dit ansvar at bekræfte eventuelle gebyrer i forbindelse med din annullering. Disse gebyrer vil blive trukket fra eventuelle tilbagebetalinger, vi skylder dig.
 3. Hvor udstyret eller en relevant del af tjenesten er blevet aktiveret forud for modtagelsen af en acceptabel opsigelsesvarsel, vil du være ansvarlig for eventuelle gebyrer forbundet med eventuelle tjenesteydelser, der er blevet leveret op til annulleringstidspunktet herunder eventuelle aktiveringsgebyrer. Alle gældende gebyrer vil blive trukket fra eventuelle tilbagebetalinger som vi skylder dig.
 4. Når alt udstyret, som vi har anmodet om, er blevet modtaget på vores hovedkontor, vil vi straks teste og inspicere udstyret. Mht. udstyr, som vi med rimelighed anser for at være beskadiget eller på anden måde defekt, og hvis fejl ikke er opstået på vores ansvar eller på grund af udstyrsfejl, takserer vi et gebyr svarende til en reduktion i værdien af ​​det forringede udstyr enten ved hjælp af en udskiftning eller reparation, dog det, der er lavest plus vores rimelige administrationsomkostninger.
 5. Vi sender dig en sidste faktura, der angiver eventuelle gebyrer og en eventuel nettosaldo, der er forfalden, eller som vi skylder dig. Vi vil enten opkræve eventuelle skyldige beløb eller tilbagebetale eventuelle restbeløb inden for 14 dage efter vi fuldførte inspektionen af udstyret.

12. OPLYSNINGER, ADGANGSKODER OG DATABESKYTTELSE

 1. Når du har bestilt tjenesteydelser hos os, kan vi give dig en brugeridentitet (bruger-id) og / eller en unik adgangskode, så du kan få adgang til tjenesteydelserne. Du er ansvarlig for sikkerheden og den korrekte brug af samtlige brugernavne og adgangskoder og skal holde dem fortrolige og ikke videregive dem til tredjemand uden først at indhente skriftlig tilladelse fra os.
 2. Du skal informere os omgående, hvis: -
  1. Du har mistanke om, at en person, som ikke er autoriseret til at bruge tjenesteydelserne, har fået kendskab til en adgangskode i forbindelse med tjenesteydelserne og / eller
  2. Du glemmer en adgangskode. Forudsat at du opfylder sikkerhedskontrollerne, som vi med rimelighed påbyder, vil vi give dig en ny adgangskode.
 3. Hvis vi med rimelighed har mistanke om, at der har været eller kan forventes at ske et brud på sikkerheden eller et misbrug af tjenesteydelserne, kan vi ændre din adgangskode, som vi i givet fald giver dig besked om.
 4. Du er forpligtet til hurtigt og præcist at give os alle de oplysninger, som vi med rimelighed anmoder om, så vi kan udføre vores forpligtelser i henhold til denne aftale.
 5. Du skal omgående informere os om enhver ændring af oplysninger, du har givet os, herunder ændringer i udstyret. Vi er ikke ansvarlige for eventuelle omkostninger, du pådrager dig eller besparelser, du ikke opnår som et resultat af, at du ikke når at underrette os rettidigt om sådanne ændringer.
 6. Vi kan til enhver tid, afhængigt at de relevante retslige og lovgivningsmæssige bestemmelser, bruge de oplysninger, du har givet os, sammen med andre relevante oplysninger, til administration, kreditvurdering, forbrugertjenesteydelser, undervisning, markedsføring, sporing af brugen af vores tjenesteydelser (herunder behandling af data om opkald, forbrug, fakturering, visning og interaktive data), profilering af dit forbrug og købspræferencer og til at stille tjenesteydelser til rådighed. Vi kan videregive dine personlige oplysninger til ethvert koncernselskab og vores underleverandører og agenter til de ovennævnte formål. Du har ret til skriftligt at bede om en kopi af dine oplysninger (som vi kan opkræve et mindre gebyr for, hvis oplysningerne ikke er tilgængelige via vores websted), og forlange, at vi retter eventuelle unøjagtigheder. Vi vil ikke videregive dine oplysninger til andre tredjeparter uden dit skriftlige samtykke.
 7. Fra tid til anden kan vi eller en tredjepart, der handler på vores vegne, kontakte dig via post, telefon, e-mail eller anden vej angående informationer om vores produkter og tjenesteydelser (herunder rabatter og særtilbud). Hvis du ikke ønsker at modtage marketings- eller kampagneoplysninger fra os, skal du bekræfte dette skriftligt. Hvis du ikke ønsker at modtage marketings- eller kampagnemateriale fra os eller vores tredjepart agenter, accepterer du, at du ikke længere vil modtage meddelelser om eller være berettiget til vores specielle tilbud eller kampagnetilbud.
 8. Vi vil kun diskutere din konto med dig eller en autoriseret bruger, som du har informeret os om via e-mail eller skriftligt.
 9. Vi vil muligvis optage eller overvåge telefonsamtaler med henblik på at hjælpe os til at forbedre vores tjenesteydelser.
 10. Du anerkender, at vi kan samarbejde med retter, domstole, tilsynsorganer, politiet eller andre kompetente myndigheder i en hvilken som helst efterforskning eller procedurer vedrørende dig eller din brug af tjenesteydelserne. Dette kan inkludere offentliggørelse af kommunikation til disse myndigheder, der blev transmitteret via tjenesteydelserne eller andre oplysninger angående din brug af tjenesteydelserne.
 11. Vi vil muligvis gøre brug af kreditoplysningsbureauer til at hjælpe os med at træffe kreditrelaterede beslutninger eller til beskyttelse mod bedrageri. Du accepterer, at vi kan registrere oplysninger om dig og din kontostyring hos et kreditoplysningsbureau. Med henblik på forebyggelse af svig, inkasso og kreditstyring, kan vi videregive oplysninger om dig og din kontostyring til inkassobureauer, sikkerhedsorganer eller finansielle institutioner.
 12. Vi vil videregive relevante oplysninger i tilfælde af at vi sælger eller overfører vores virksomhed, for at sikre, at du fortsat modtager tjenesteydelserne.
 13. Hvis vi i forbindelse med nogen af ​​tjenesteydelserne fungerer som en "databehandler" af oplysninger, som du giver os, og du fungerer som en "datakontrollant" (da sådanne termer er defineret i Databeskyttelseslovgivningen fra 1998), vil vi i forhold til disse oplysninger: -
  1. kun følge dine instruktioner, og
  2. overholde forpligtelser svarende til dem, der pålægges en datakontrollant i henhold til Databeskyttelseslovgivningen fra 1998 vedrørende sikkerhed eller gældende tilsvarende lovgivning.

13. INTELLEKTUELLE EJENDOMSRETTIGHEDER

 1. Du anerkender, at bestemt materiale, herunder (men ikke begrænset til) tekst, software, musik og videoklip, fotografier / billeder, grafik, logoer, annoncer eller andre data, der er tilgængelige via tjenesteydelserne, er beskyttet af ophavsret, varemærke, servicemærke, patent eller andre ejendomsrettigheder og love. Dette materiale kan være ejet af os eller af tredjeparter.
 2. Du anerkender, at du kun har tilladelse til at bruge ovenstående materiale med henblik på at kunne bruge tjenesteydelserne. Du må ikke kopiere, reproducere, distribuere, offentliggøre eller gøre kommerciel brug af materiale, som du er kommet i besiddelse af, mens du bruger tjenesteydelserne. Og du må kun gemme i det omfang, det med rimelighed er nødvendigt for at gøre brug af tjenesteydelserne.
 3. Du kan fra tid til anden overføre materiale eller indhold under brugen af ​​tjenesteydelserne. Du anerkender, at vi som internetudbyder (ISP), selvom vi tager alle rimelige skridt på vores netværk for at sikre dets sikkerhed, ikke kan garantere en sådan sikkerhed, og tredjemand kan derfor muligvis få adgang til dit materiale. Du anerkender, at vi med henblik på at stille tjenesteydelserne til rådighed, kan kræve retten til at kopiere, reproducere, modificere og tilpasse dit materiale, og du giver os derfor gratis, uopsigelig, verdensomspændende licens til at gøre dette. Intellektuelle ejendomsrettigheder i softwaren forbliver vores ejendom eller vores licensgiveres ejendom. Du accepterer hermed at overholde eventuelle softwarelicenser, der med rimelighed kræves af ejeren af ​​de intellektuelle ejendomsrettigheder i alt ​​softwaren til denne softwares beskyttelse, uanset hvordan vi underretter dig herom, herunder når det vises på en skærm, som du bruger til at anvende tjenesteydelserne.
 4. Vi giver dig hermed ikke-eksklusiv licens til at bruge softwaren udelukkende i eksekverbar form. Licensen, der stilles til rådighed i henhold til denne aftale, er personligt til dig og underlicenser må ikke udstedes, overføres, tildeles eller på anden måde afhændes. Hvis du bruger softwaren på en måde, der medfører, at du bryder denne aftale, eller du forsøger at overføre, tildele eller på anden måde disponere over din licens i brugen af softwaren, vil licensen straks udløbe, som kan påvirke din mulighed for at bruge nogle af eller alle tjenesteydelserne. Du vil dog stadig være forpligtet under denne aftales vilkår.
 5. Softwaren er beskyttet af ophavsrettigheder. Du må ikke kopiere softwaren med undtagelse af en enkelt kopi til backup- eller arkiveringsformål. Sådanne kopier skal være omfattet af denne aftale. Du må ikke udlåne, udleje, lease eller på anden måde overdrage softwaren. Du accepterer, at du ikke forsøger at foretage reverse engineering, dechifrere, dekompilere eller demontere softwaren eller på anden måde reducere den til læsbar form eller bevidst tillade andre at gøre det, undtagen i det omfang, hvor den gældende lovgivning udtrykkeligt forbyder en sådan restriktion. Du må ikke ændre softwaren eller skabe afledte værker af softwaren.
 6. Tjenesteydelserne kan omfatte software, tjenesteydelser, teknisk information, undervisningsmateriale eller andre tekniske data, som er omfattet af oprindelseslandets bestemmelser for kontrol med udførsel af produkter eller love og regler i dette land. Du må ikke downloade eller på anden måde eksportere eller reeksportere softwaren eller underliggende oplysninger eller teknologi, undtagen når det er i fuld overensstemmelse med alle gældende love og bestemmelser.

14. VEDLIGEHOLDELSESTJENESTEYDELSER

 1. Medmindre vi udtrykkeligt har indgået en skriftlig aftale med dig, er det kun vores medarbejdere eller vores autoriserede agenter, der har lov til at vedligeholde og reparere tjenesteydelserne og udstyret.
 2. Ekstra gebyrer kan komme på tale, når et problem med tjenesteydelserne eller udstyret er blevet forårsaget af din eller andres (der handler på dine vegne, eller inden for din kontrol) forkerte brug eller misbrug af udstyret, selvom disse hændelser skete i et forsøg på at reparere, fjerne eller rekonfigurere udstyret eller tjenesteydelserne. Dette vil omfatte gebyrer, som vi med rimelighed og direkte pådrager os som resultat af handlinger, som vi med rimelighed er nødt til at udføre som følge af indvirkningen på vores tjenesteydelser forårsaget af virus, skadelig software eller andet malware, der introduceres via dele af kundeudstyret.

15. ANSVAR

 1. Vi er som anført i denne aftale kun juridisk ansvarlige overfor dig.
 2. Intet i denne aftale skal fjerne eller begrænse vores ansvar eller ansvaret overfor alle, der arbejder for os, i tilfælde af:
  1. Dødsfald eller personskade forårsaget af uagtsomhed;
  2. Bedrageri;
  3. Alt, der ikke kan udelukkes ved lov.
 3. Vores samlede ansvar over for dig for noget, vi eller enhver, der arbejder for os, gør eller ikke gør i forbindelse med kontraktbrud, uagtsomhed eller vildledning forud for aftaleindgåelsen vil blive begrænset til den laveste værdi af ​​eventuelle direkte tab, du pådrager dig eller:
  1. €11.000 for skader på fast ejendom;
  2. €5800 for alle andre tab, som ikke er udelukket ved klausul (d) nedenfor;
 4. Vi er på ingen måde ansvarlige for indirekte skader, følgeskader, tilfældige tab eller skader eller tab af fortjeneste, indtægter, omkostninger, goodwill, forventede besparelser, uanset hvordan de forårsages, også selvom du forudså eller forudser disse hændelser og det meddeles os på nogen måde.
 5. Vi er ikke ansvarlige for eventuelle produkter eller tjenesteydelser, som du bestiller fra andre virksomheder, der anvender tjenesteydelserne.
 6. Vi er ikke ansvarlige for tab som følge af suspension, afbrydelse eller manglende adgang til tjenesteydelserne, der forekommer i overensstemmelse med vilkårene i denne aftale.
 7. Vi er ikke ansvarlige, hvis noget uden for vores rimelige kontrol forhindrer os i at udføre vores pligter eller stille ​​tjenesteydelserne til rådighed.
 8. Du skal fortælle os skriftligt om ethvert potentielt erstatningskrav, så snart du bliver opmærksom på en hændelse, og at en sådan hændelse betyder, at du muligvis er berettiget til at søge om erstatning, og under alle omstændigheder senest 14 dage efter en eventuel hændelse, som fører til et sådant erstatningskrav. Hvis du gør os opmærksomme på et erstatningskrav uden for denne tidsramme, er det op til os, om vi anerkender og behandler et sådant erstatningskrav.
 9. Dette afsnit gælder også efter at denne aftale er udløbet.

16. GENERELT

 1. Vi kan ændre nogen af betingelserne og vilkårene i denne aftale, hvis nye love eller regler gør det nødvendigt, eller af andre gode grunde. Vi forbeholder os til enhver tid retten til at ændre, modificere eller erstatte disse betingelser og vilkår. I tilfælde af eventuelle materielle ændringer bestræber vi os på at give dig 30 dages skriftlig varsel, før sådanne ændringer foretages. En sådan modifikation, ændring eller erstatning vil også blive lagt ud på vores websted. Hvis du ikke fremsætter indsigelser mod modifikationen, ændringen eller erstatningen skriftligt senest 30 dage efter vi underrettede dig herom, skal de nye betingelser og vilkår i deres helhed anses for at erstatte alle foregående aftaler mellem parterne.
 2. I tilfælde af, at vi på noget tidspunkt undlader at finde anvendelse på aspekter af denne aftale, gælder enhver handling, koncession, undtagelse eller tid, som vi tillader, kun for de særlige omstændigheder, som tilladelsen blev givet under. Dette påvirker ikke vores rettigheder i henhold til denne aftale på nogen anden måde.
 3. Den engelske lovgivning vil gælde for denne aftale, og du og vi anerkender de engelske domstoles enekompetence.
 4. Hvis en klausul eller en betingelse i denne aftale ikke er retsgyldig, forbliver resten af ​​denne aftale retsgyldig. Vi kan erstatte klausuler eller betingelser, der ikke er retsgyldige med en klausul eller betingelse af tilsvarende betydning, som er. Denne aftale er indgået udelukkende og specifikt mellem parterne og til deres fordel og er ikke beregnet til at være til gavn for personer, og må ikke kunne håndhæves af personer, som ikke er en navngivet part på datoen for denne aftale, og ingen af ​​parterne kan erklære sig administrator af rettighederne i henhold til aftalen til gavn for en eventuel tredjepart. Betingelserne i denne aftale vil gælde solidarisk for alle, der accepterer at modtage tjenesteydelser i henhold til denne aftale.
 5. En henvisning i denne aftale til en lovbestemmelse, vil, med mindre andet udtrykkeligt er bestemt, fortolkes som en henvisning til en sådan bestemmelse med senere ændringer eller videreført.
 6. Denne aftale omfatter ord i flertal, medmindre konteksten kræver ord i ental og omvendt, og ord, som antyder et køn, omfatter alle køn.
 7. Denne aftale udgør den samlede aftale mellem dig og os i forhold til emnet heri og erstatter alle andre aftaler eller repræsentationer, som du eller vi indgår, uanset om det er mundtligt eller skriftligt.
 8. Medmindre vi klart giver udtryk for det modsatte i særtilbud eller kampagner, eller hvis der specifikt aftales andet med os, vil du kun være berettiget til at drage fordel af ét kampagnetilbud eller én rabat på tjenesteydelserne. Intet i denne klausul skal antyde ​​din ret til et kampagnetilbud eller en rabat.
 9. Eventuelle tillæg knyttet til denne aktuelle aftale eller som tilføjes i fremtiden, skal anses som fuldt inkluderet i denne aftale og udgør en integrerende del heraf.
 10. Eventuelle eksterne links på nogen af ​​vores websteder er ikke under vores kontrol, og som sådan kan vi ikke holdes ansvarlige for indholdet på disse websteder. Vi bestræber os på at levere tredjepart links, som vi mener vil være til gavn for vores kunder, og dette forudsætter på ingen måde, at vi helt eller delvis godkender indholdet, der kan findes på disse websteder.

17. HENVISNINGSPROGRAM

 1. Europasats eksisterende kunder er berettiget til en Europasat sendetidskredit svarende til værdien af 1 måneds sendetidsabonnement for den person(er), som de har henvist til, når den person, de har henvist til, rent faktisk er tilsluttet satellitbredbåndstjenesten.
 2. For at en eksisterende Europasat-kunde kan drage fordel af en sendetidskredit eller -belønning ved at henvise andre kunder, skal deres satellitbredbåndskonto være i orden og up to date.
 3. Sendetidskreditter vil normalt blive krediteret på kundens konto inden for 1 måned efter det nye henviste abonnent tilsluttes tjenesten.
 4. Der er ingen grænser for antallet af kunder, der kan henvises eller til sendetidskreditter, du kan modtage. Det vil glæde os, hvis du henviser mange kunder per måned.
 5. Hvis du jævnligt henviser eller henviser adskillige kunder til os, er du berettiget til som et resultat af henvisningskreditter, når din egen Europasat sendetidskonto er mere end 6 måneder i kredit (til din valgte sendetidstakst), at modtage henvisningsbelønningen som en kontant indbetaling på din nominerede bankkonto. Du bliver da nødt til at kontakte os for at bede os foretage denne overførsel og for at specificere dine bankoplysninger.
 6. Du vil ikke være berettiget til en henvisningsbelønning eller -kredit hvis du henviser nogen til os, der allerede har kontaktet os for at få information, eller som allerede har været en Europasat-kunde.
 7. Hvis den samme person eller virksomhed henvises til os af mere end én person, vil det kun være den person, der kommer i kontakt med os først med de fuldstændige kontaktoplysninger for henvisningen, der er berettiget til en henvisningsbelønning.
 8. Når du henviser nogen til os under Europasats henvisningsprogram, bekræfter du, at du har kontaktet den person, du henviser os til, for at drøfte det faktum, at du deler eller stiller deres personlige kontaktoplysninger til rådighed, og at de har givet dig tilladelse til at give os disse oplysninger, og at de forventer en e-mail fra Europasat, Satellit Solutions Worldwide eller Tariam Satellite Communications.
 9. Henvisningen kan ikke overføres eller ombyttes til en kontanterstatning undtagen som udtrykkeligt beskrevet i programmet.
 10. Vi forbeholder os til enhver tid retten til at fjerne eller ændre dette tilbud uden varsel, og selvom der gøres alt for at beskrive tilbuddet nøjagtigt i reklamer, kan der ikke garanteres for nøjagtigheden, og vi kan ikke påtage os ansvaret for fejl i beskrivelsen og deraf følgende tab.
 11. Bestillinger fra venner eller naboer accepteres under forbehold af vores ret til at justere priserne for at tage hensyn til eventuelle ændringer i loven eller statslige regler, der kræver, at vi hæver priserne i form af afgifter, importafgifter, toldafgifter eller på anden vis.
 12. Intet i disse betingelser og vilkår skal påvirke forbrugerens rettigheder.

18. OVERDRAGELSE

 1. Denne aftale er personlig og kan derfor ikke overdrages eller overføres til andre uden vores forudgående skriftlige samtykke.
 2. Vi har ret til i forbindelse med erhvervsmæssige and andre forretningsmæssige formål til enhver tid at overdrage denne aftale sammen med eventuelle tilhørende adgangs- og installationsrettigheder til enhver virksomhed, person eller anden juridisk enhed.

19. VARSLER OG KLAGER

 1. Du kan sende os opsigelses- eller annulleringsvarsler ved at levere eller sende sådanne varsler til adressen vist på vores websted under "Kontakt os", som på tidspunktet for denne aftale er: - Satellite Solutions Worldwide Ltd, Satellit House, 108 Churchill Road, Bicester, Oxon , OX26 4XD, Storbritannien eller som den fra tid til anden er ændret til på vores websted.
 2. Vi kan sende dig en opsigelsesvarsel pr. levering, post og faxoverførsel eller via e-mail til adressen og telefonnummeret (eventuelt) anført i din anmodning om tjenesteydelserne.
 3. c. Alle relevante oplysninger for denne aftale, der kan ændres over tid, vil blive anført på vores websted www.europasat.com/dk. I tilfælde af at denne adresse ændres af en eller anden grund, underretter vi dig om den nye adresse enten i form af en videresendelse fra det oprindelige weblink eller pr. direkte meddelelse, herunder e-mail.
 4. Hver part kan ændre sine oplysninger til enhver tid, forudsat at der forudgående sendes en skriftlig varsel til den anden.
 5. Hvis du ønsker at klage over tjenesteydelserne eller udstyret, kan du skriftligt sende disse klager til os på adressen anført øverst i aftalen eller via e-mail til kontakt@europasat.com

20. LINKS TIL TREDJEPARTS WEBSTEDER

 1. Links på dette websted giver dig mulighed for at forlade Europasat.com-webstedet. Nogle af de links, der findes på dette websted, er muligvis ikke under Europasat.com's kontrol, og som sådan er Europasat.com ikke ansvarlig for indholdet på disse websteder. SSW stiller kun disse links til rådighed til kundens bekvemmelighed, og dette forudsætter på ingen måde en komplet eller delvis godkendelse af Europasat.com eller af indholdet på disse websteder.

Kontakt os eller ring på +45 7877 2884 for yderligere information.